پایان نامه ارشد-مطالعه نظام حقوقی، قانونی، مدیریتی و اسناد فرادست ایران

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با مطالعه ی این محلات مورد نظر به این نتیجه رسیدیم که شاخص اقتصادی، اداری و سیاسی و تصمیمات سیاسی در مرزبندی محلات بسیار پر رنگتر از دیگر شاخصها اقدام می کند و شاخص فرهنگی و اجتماعی کم رنگ تر شده می باشد. در میان طرح های تفضیلی مناطق 22 گانه تهران، مشاورین مناطق 1، 3، 6، 7، 15، 16 بر انسجام اجتماعی در تقسیمات تاکید می کنند و معیار تصمیم گیری مشاور منطقه 1، ویژگی های اجتماعی می باشد.

بر این اساس برای ارائه شاخصها و الگویی مناسب جهت مرزبندی محلات پس از مطالعه و مطالعه موضوعی به جمع آوری داده و تحلیل آن اقدام گردید. از اینرو در فصل پنجم با تاکید بر انطباق مرزهای ساختاری با عملکردی بر یکدیگر تحلیل اطلاعات انجام گرفت. از آنجاییکه بین تقسیمات شهری و سازمان فضایی خوانایی و انطباق وجود ندارد لزوم به کارگیری شاخصهای قدیمی مرزبندی و شاخصهای جدید ضروری گردید. بدین مقصود برای انطباق فرآیندهای فضایی_ عملکردی شهر، آغاز معضلات مرزبندی مطرح گردید و سپس مدل پیشنهادی و راهبردها ارائه گردید. به گونه اختصار معضلات تقسیم بندی و مرزبندی محلات منطقه یک شهرداری تهران شامل موارد ذیل می باشد:

 • مشخص نبودن جایگاه سازمان های محلی مانند شهرداری ناحیه در این فرآیند (فرآیندی)
 • نبودن بانک اطلاعاتی جامع از محله های شهری ( جهت کارکردهای آن ) (فرآیندی)
 • تاثیرپذیری از عوامل سیاسی (فرآیندی)
 • کمبود داده ها و اطلاعات مورد نیاز (محتوایی)
 • مشخص نبودن شاخص ها (محتوایی)
 • عدم امکان کاربرد شاخص های قدیم (محتوایی)
 • نقص در قوانین شهری ، طرح ها و برنامه ها و عدم اجرای صحیح آن ها (حقوقی و قانونی )
 • ضعف قدرت اجرا (حقوقی و قانونی )
 • عدم هماهنگی بین سطوح مختلف شهرداری ( منطقه ، ناحیه ) (حقوقی و قانونی )
 • کمبود منابع (مالی و اعتباری)
 • معضلات حقوقی (مالی و اعتباری)
 • معیارها به درستی تعریف نشده اند. (گروه های هدف)
 • آرمان گرایی (گروه های هدف)
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای شهرداری تهران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه