دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-مطالعه نظام حقوقی، قانونی، مدیریتی و اسناد فرادست ایران

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

نهاد برنامه ریزی شهر تهران به همراه مهندسین مشاور شاران در سال 1388 طرح اصلاح تقسیمات شهر تهران را تهیه کرده می باشد.  گزارش شناخت وضع موجود در این طرح بزرگ در چهار جلد تهیه و در نهایت گزارش مطالعات پایه (با دو ویرایش) و گزارش تکمیلی مرحله دوم ارائه گردیده می باشد. در این طرح علاوه بر مطالعه مبانی نظری، به مطالعه سیر نمونه های تجربیات مشابه جهانی، بویژه کلانشهرها (لندن، پاریس و نیویورک) در زمینه تقسیمات شهری پرداخته شده می باشد. مطالعه نظام حقوقی، قانونی، مدیریتی و اسناد فرادست ایران در ارتباط با تقسیمات شهری نیز در فصول بعدی مد نظر بوده می باشد.  طرح ساختاری و راهبردی سال 1385 شهر تهران به گونه کلی در ارتباط با تقسیمات شهری و الگوی توسعه مناطق و طرح تفصیلی مناطق 22 گانه تهران مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته  می باشد. در منطقه یک ویژگی های طبیعی خاص و حسایت های محیطی منطقه، ویژگیهای اجتماعی و ویژگی های مصنوع مانند تشابهات کالبدی_ فضایی محدودیت های ساخت و ساز شده به عنوان معیارهای تصمیم گیری برای تعیین تقسیمات منطقه معرفی گردیده اند. منطقه 2 از نظر معضلات تقسیم بندی به دو پاره شده روستاهای اوین و درکه در مرز مشترک با منطقه 1 تصریح گردیده می باشد و بر این اساس معیارهای تصمیم گیری مشاور منطقه 2 عبارتند از: الف) لزوم حفظ انسجام فضایی دو روستای درکه و اوین. ب) لزوم مدیریت شهری واحد دو روستای درکه و اوین. به همین ترتیب معضلات و نحوه تقسیم بندی دیگر مناطق مورد کنکاش قرار گرفته می باشد. در گزارش تکمیلی مرحله دوم تقسیمات شهری تهران در دوره های مختلف به همراه ذکر جمعیت مناطق مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر مناطق دروازه ای، محدوده های ارزشمند و تاریخی، محدوده های ویژه، کاربری های ویژه، نظام مراکز، محورهای شهری و پهنه بندی پیشنهادی طرح جامع 1385 در تقسیمات شهری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده می باشد که در منطقه 1 یاد شده می باشد: محله محوری بایستی مد نظر باشد، مسائل جغرافیایی مانند توپوگرافی و رود دره ها اهمیت دارند، رفع مشکلاتی نظیر تناقض در ضوابط و مقررات دو طرف رودخانه درکه و غیره.

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه-، قانونی، مدیریتی و اسناد فرادست ایران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه