دانلود پایان نامه ارشد-مطالعه نظام حقوقی، قانونی، مدیریتی و اسناد فرادست ایران

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول چهارده گانه ی شهر سالم:

-1 حیات بخشی پایدار: شهر بایستی قابلیت حیات داشته باشد. سلامتی و نیازهای اساسی بشر را تامین نمایید.مرز پایدار بایستی به گونه ای باشد که سلامت اجتماعی با افزایش مشارکت عمومی ایجاد کند و خود مردم محله معضلات و نیازهای خود را بتوانند مطرح و حل کنند.

-2 ایمنی و امنیت: شهر بایستی امن باشد. در امان بودن شهر از حوداث طبیعی  (اعم از سیل و زلزله) و حوادث غیر طبیعی و زیان های جانی و مالی.

-3 بهره وری اقتصادی: شهر بایستی از اقتصاد مالی برخوردار باشد و بازدهی و مربندی محلات بایستی راندمان را در همه عرصه های اجتماعی افزایش دهد.

-4 تعاون: ارتباطات اجتماعی سالم که شامل همیاری، همکاری و یاری گردد. مرزبندی بر اساس شاخصهای اجتماعی و فرهنگی به تعاون بیشتر توجه دارند.

-5 دسترسی: شهر بایستی شرایط و تسهیلات بالفعل و بالقوه دسترسی مطلوب را نه تنها به مراکز خدمات بلکه به اطلاعات ، اخبار ،منابع و مکان های خاص فرهنگی و مذهبی و غیره را مهیا نماید. مرزبندی محلات بایستی به گونه ای باشد که دسترسی ها را آسان کند.

-6 تعادل: شهر بایستی کوشش در حفظ ،استمرار، تقویت تعادل به معنی عام آن داشته باشد نیازها را برآورده کرده و از فشار بیش از حد به یک بخش به نفع سایر بخش ها جلوگیری کند.

-7 سازگاری: براساس این اصل شهر بایستی موجبات سازگاری و همسازی اجزا و عناصر نسبت به یکدیگر و نیز ابعاد مختلف زندگی شهری با شرایط طبیعی را فراهم آورد. مرزبندی محلات بایستی با محیط طبیعی و قوانین شهری سازگار باشد.

مطلب دیگر :
تحقیق تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

-8 پویایی (توسعه منظم): شهر بایستی پویایی داشته باشد. این پویایی به توسعه ای هدفمند ، مستمر و تاحد ممکن قابل پیش بینی تعبیر می گردد که ناظر بر هدف یا اهداف مشخصی می باشد.

-9 هویت: شهر بایستی از انقطاع تاریخی و نیز گسستن پیوند های فرهنگی، ( از طریق حفظ و اعتلاء آنها) ، ممانعت به اقدام آورد ،بصورتی که هویت شهرموجب بازشناسی آن گردد.  تقسیم بندی محلات بهتر می باشد که در جهت افزایش حس هویت کوشش کند.

-10 زیبایی: شهر بایستی کوشش کند تا در همه ابعاد علی الخصوص ، در نمودهای کالبدی و بصری برای مردم لذت بخش باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه