دانلود پایان نامه-، قانونی، مدیریتی و اسناد فرادست ایران

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. شاخص سیاسی و حقوقی (قوانین ) با در نظر داشتن موارد ذیل در نظر گرفته گردد:

 • در نظر داشتن قوانین شهرسازی و شهرداری در مرزبندی
 • مطالعه طرح های جامع، تفصیلی و موضوعی_ موضعی در ارتباط با مرزبندی و راهکارهای آن
 • مطالعه قوانین ترافیکی در ارتباط با مرزبندی سیاسی_ کالبدی

 

 1. شاخص سیاسی و کالبدی (تعریف لبه ها با در نظر داشتن خطوط ارتباطی و یا تغییر الگوی کاربری ویا تغییر در ترکیب فضاهای پر و خالی) با در نظر داشتن موارد ذیل در نظر گرفته گردد:

 • مطالعه و مطالعه انسجام کالبدی (اتمام محدوده بافت)
 • مطالعه فعالیت و کاربری (سرویس های سطح محله، ناحیه، فراناحیه و منطقه)
 • تعریف کاربری و فضاهای پیشنهادی در مرز محلات (لبه ها) مانند پارک و فضاهای عمومی
 • مطالعه فعالیت و کاربری (سرویس های سطح محله، ناحیه، فراناحیه و منطقه)
 • توجه با ساختار اقتصادی و سیاسی
 • در نظر داشتن محدوده ثبتی و مالکیت
 • رعایت حقوق طبیعی مشترک در مرزبندی (مالکیت بر زیرساختهای طبیعی مثل حق مالکیت آب_ حقوق مالکیت مصنوع مانند شبکه آب، برق، گاز و پست)

 

 1. شاخص سیاسی و کالبدی (راه ها و گسترش فیزیکی شهر و ظهور عناصر جدید شهری) با در نظر داشتن موارد ذیل در نظر گرفته گردد:
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-مطالعه اسناد فرادست ایران

 • مطالعه عوامل محیطی (ارتفاع، خط تراز، کوه، رود_دره و مسیل)
 • مطالعه دسترسی از شبکه (آغاز و انتهای خطوط مواصلاتی)
 • در نظر داشتن راه های دسترسی محلات
 • در نظر داشتن تامین امکانات دسترسی مردم محلات به اطراف
 • در نظر داشتن نوع خدمات رسانی به محلات در مرزبندی
 • مطالعه طرح های موجود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه