دانلود پایان نامه-مطالعه نظام حقوقی، قانونی، مدیریتی

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 1. شاخص اجتماعی_ فرهنگی (همبستگی اجتماعی، تجانس فرهنگی) با در نظر داشتن موارد ذیل در نظر گرفته گردد:

 • پرسش از مردم محله برای مشخص کردن حدود و مرز محله
 • مطالعه تشابهات و تمایزات بین اهالی محله با در نظر داشتن مرکز محله
 • در نظر داشتن گروه های قومیتی ( قیطریه و درکه)
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • در نظر داشتن فعالیتهای فرهنگی مانند عزاداری های مذهبی
 • شعاع نفوذ مسجد مشخص گردد

 

 1. شاخص اجتماعی _ جمعیتی (موثر بودن روابط اجتماعی در شکل گیری استخوان بندی محله های قدیم) با در نظر داشتن موارد ذیل در نظر گرفته گردد:

 • در نظر داشتن روابط بین افراد
 • ارتباطات قومی و فامیلی
 • بر اساس حس هویت و حس تعلقی که افراد به محدوده خود دارند
 • مطالعه خاطرات جمعی افراد برای تعیین محدوده محله
 • پرسش از افراد بومی محله جهت مشخص کردن محدوده به شکل تصویر ذهنی
 • قابلیت بهره گیری از شاخص های سنتی و اجتماعی جهت مرزبندی محلات
 • در نظر داشتن جمعیت و تراکم آن در تقسیم بندی محلات
 • مطالعه آمار جمعیتی محلات در مرزبندی برای رسیدن به تعادل
 • در نظر داشتن مهاجرت، تحصیلات و ترکیب قومی در مرزبندی

 

 1. شاخص اجتماعی، کالبدی (مرکز محله، به عنوان یکی از عناصر کالبدی محله در ساختار کالبدی شهر) با در نظر داشتن موارد ذیل در نظر گرفته گردد:
مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای تهران

 • در نظر داشتن مرکز محله برای مشخص کردن حدود محله
 • سنجش قیمت زمین به نسبت مرکز محله به اطراف
 • در نظر داشتن تراکم مسکونی محله در مرزبندی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه