تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

5 راهکارها:

  1. تلفیق دو شیوه (شاخصهای اجتماعی و شاخصهای اداری_ سیاسی) با در نظر داشتن شرایط بومی (تقسیم بندی بر اساس قوانین مرزبندی، راه ها و تصمیمات شهرداری ها بر اساس طرح ها با در نظر داشتن پیوستگی اجتماعی، قومی و عدم ایجاد گسست در این همبستگی. محلات درکه و قیطریه دارای بافت اجتماعی و فرهنگی قوی می باشد).
  2. تاکید بر عناصر طبیعی در سطح شهر در ارتباط با محله بندی (وجود کوه، مسیل، رود_ دره ها و تپه ها که اگر از گذشته جزء محله محسوب می شدند بایستی از محله جدا نگردند و محله ها را نباید بر اساس آنها نیز تفکیک نمود. عناصر طبیعی رود _ دره و مسیل در مرز محلات درکه مهم می باشد مانند رود دره درکه که در وسط محله واقع گردیده و بر اساس تقسیمات کنونی، محله را دو پاره کرده می باشد و یا تپه قیطریه را نباید از محله جدا نمود.).
  3. در نظر گرفتن ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان (مراسم مذهبی در مساجد، حسینیه و تکایا و فعالیتهای فرهنگی موجود در منطقه یک تهران به علت بافت قدیمی و هویت تاریخی هست. شعاع نفوذ مسجد و مرکز محله مشخص گردد زیرا در مرز بندی مهم خواهد بود. در مرزبندی بایستی به این ویژگی توجه شایانی گردد نباید باعث گسست و خلل در این هویت فرهنگی محلات شویم.  هسته اولیه و بخش بومی محلات درکه (روستای درکه) و قیطریه (تپه قیطریه) دارای مسجد و حسینیه هستند و در برپایی مراسم مذهبی مهم تلقی می شوند).
  4. در نظر داشتن ویژگی های اجتماعی و اقتصادی با در نظر داشتن تنوع فعالیت ها در هر محله ( مرزبندی بر اساس ویژگیهای قومی_ اجتماعی در کنار ویژگیهای درآمدی_ اقتصادی با تسلط ویژگیهای اجتماعی باشد. محلات درکه و قیطریه دارای بافت قدیمی و با هویتی هستند و دارای بخشهای نوساز و جدید با سطح درآمدی بالا می باشد که بایستی در مرزبندی در نظر گرفته شوند که از محله جدا نگردند و هویتی با هسته اولیه محلات داشته باشند).
  5. در نظر داشتن منافع مشترک مادی (در مرزبندی امکانات، حمل و نقل، خدمات، تاسیسات، زیرساختها و فضاها نیز توجه گردد و به گونه ای باشد که خدمات رسانی به بهترین حالت انجام گردد. علاوه بر اینکه به خصویات اجتماعی محلات توجه می گردد بایستی به منافع مشترک مادی نیز توجه گردد).
  6. در نظر داشتن منافع مشترک معنوی (بهره گیری از تاسیسات آموزشی، مذهبی یکسان مانند مسجد، سینما و مدرسه در تقسیم بندی محلات).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه