مارس 4, 2021

دنلود تحقیق رایگان مطالعه نظام حقوقی، قانونی، مدیریتی و اسناد فرادست ایران -دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در فصل چهارم تحلیل اطلاعات و شناخت محلات مورد نظر منطقه یک شهر تهران را مد نظر قرار داده ایم. شهر تهران، منطقه یک تهران و محلات مورد مطالعه (درکه، کوهسار و قیطریه) را از جهات ویژگیهای طبیعی، ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی، ویژگیهای جمعیتی و اقتصادی، شاخصهای تقسیمات محله ای و مرزبندی مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته می باشد. در نهایت سوالات پرسشنامه بر اساس اصول و اهداف نظریه های پژوهش تقسیم بندی شده اند و مورد تحلیل قرار گرفته اند. منطقه یک در حال حاضر دارای 10 ناحیه و 26 محله می باشد. طریقه شتابان شهرنشینی، تأثیر موثری در زوال جایگاه محله های قدیمی داشته که ادامه آن موجب کاهش مشارکت مردمی با مدیریت شهری شده می باشد. شکل گیری محله های جدید در دوران شهرنشینی شتابان نیز اکثرا بر اساس همگونی های اقتصادی ساکنان بوده و این محله ها از انسجام اجتماعی کافی که محرکی برای مشارکت و همکاری آنان با مدیریت شهری گردد، برخوردار نیستند زیرا معیارهای محله نشینی که قبلا بر پایه مذهبی، قبیله ای، شغلی و قومی بود شکسته شده می باشد. تصمیمات اداری _ سیاسی، ساخت و سازهای جدید و فعالیت های عمرانی به ویژه احداث شبکه های جدید ارتباطی موجب تغییر مرزهای قدیمی محلات منطقه 1 شده می باشد. بهره گیری از شاخصهای اجتماعی _ فرهنگی به همراه شاخص های کالبدی و سیاسی به شکل ترکیبی در مرزبندی محله های منطقه 1 شهر تهران، به ویژه با تاکید بر همبستگی اجتماعی و تعلق مکانی، کارائی بیشتری نسبت به شاخصهای صرفا کالبدی و اقتصادی دارند. از اینرو برای تقسیمات محله ای کاربرد شاخص های اجتماعی_ فرهنگی در کنار شاخصهای سیاسی_ اداری  نتیجه ی بهتری ارایه می دهد و محله های منطقه یک شهر تهران که بافتی قدیمی دارند دچار تزلزل و گسست نمی شوند. بهره گیری از شاخصهای اجتماعی _ فرهنگی در مرزبندی محله ها به ویژه با تاکید بر همبستگی اجتماعی و تعلق مکانی، کارائی بیشتری نسبت به شاخصهای کالبدی و اقتصادی دارند و باعث افزایش مشارکت مردمی، افزایش حس تعلق، افزایش سرمایه اجتماعی، افزایش سازمانهای مردم نهاد در محله ها، ایجاد سطح دولت محلی و برنامه ریزی محله مبنا می گردد زیرا اگر مرزبندی محلات بر اساس شاخصهای نام برده شده، صورت نگیرد، اتلاف منابع به وجودمی آید و ارتباطات و اتصالات صحیح صورت نمی گیرد و از سویی افراد ساکن محله برای تامین بسیاری از نیازهای خود، به علت تکه شدن و تغییر مرز محله خود، مجبور به طی مسافت طولانی تری هستند. گسست اجتماعی به وجودآمده از مرزبندی نادرست محلات بر خلاف اصول توسعه پایدار شهری می باشد و هزینه های بسیاری را به همراه دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه