تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • با وجود این قانون و پایان برنامه سوم توسعه و شروع برنامه چهارم توسعه، که قانون افزایش اختیارات محلی و واگذاری امور به شهرداری هاست وبه جای آن در ماده 222 قانون چهارم توسعه محتوی ضعیف ماده برنامه سوم توسعه یعنی مدیریت جامع شهری تصویب گردید، هنوز هیچ اقدام مهمی در زمینه واگذاری مسئولیتها به شهرداری صورت نگرفته می باشد (شهرداریها، 23: 5).
  • در زمان حاضر سازماندهی شهرداریها – که با اتکا به ماده 54 قانون شهرداری تهیه و تنظیم می گردد – و همچنین چارت سازمانی و تشکیلات اداری شهرداریها ، بدون مشخص شدن تعداد محله‌ها؛ مناطق و حدود آنها در قالب طرح تقسیمات شهری میسر نیست. در این زمینه وزارت کشور در سال 1365طی بخشنامه ای شهرداریها را ملزم به محله بندی و منطقه بندی نمود و سپس در سال 1367 دستورالعملی را به شهرداریها ابلاغ کرده که طبق آن چگونگی انجام طرح تقسیمات شهری (محله بندی – منطقه بندی) را تشریح نمود.

به گونه کلی در زمان حاضر جایگاه محله‌ها در طرحهای مصوب شهری مشخص نیست و تذکرات قانونی مندرج در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی که متناسب با شرایط زندگی و مقتضیات محلی مناطق و محله‌های شهری باشد، کاملاً مد نظر قرار نمی‌گیرد. محله‌ها در طرحهای توسعه شهری هویت و جایگاه خاصی ندارند و حدود آنها در زمان حاضر به هم ریخته می باشد و نمی‌توان مرزی برای آنها – خصوصاً درشهرهای بزرگ – قائل گردید. این در حالی می باشد که همانگونه که در متن قانون تصریح کرده می باشد، بایستی با به کارگیری روش‌های جدید علمی و فنی و با رعایت شرایط محیطی و اجتماعی محله‌ها ، طرحهای مختص محله‌ای تهیه نمود و در آن ضمن حفظ آثار ارزشمند و تاریخی و فرهنگی اماکن، خصوصیات محلی در بازسازی و تجدیدبنای ساختمانها مد نظر قرار داد. در اکثر شهرهای ایران که دارای سوابق تاریخی و قدمت چندین ساله‌اند ، طرحهای توسعه شهری برای بهبود وضعیت آنها تهیه می گردد. در این طرحها محله‌بندی اهمیت فراوان دارد. این برخلاف نقاطی می باشد که به عنوان احداث شهر جدید بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده و با ضوابط و معیارهای شهرسازی برای اسکان جمعیت خاص مکان‌یابی می گردد و طرحهای شهرسازی در آن به اجرا در می‌آید. در این قبیل شهرها طبیعتاً بحث محله موضوعیتی غیر از شهرهای قدیمی خواهد داشت. محله بندی در این نوع شهرها و در مناطقی از شهرهای موجود که سابقه تاریخی ندارند و فاقد بافت قدیم و محله‌ها با نام عرفی آن هستند، و همچنین آن قسمت از مناطق شهرهای قدیم که در حاشیه آن توسعه یافته اند، از جهت تقسیم شهر به واحدهای کوچکتر به مقصود ارائه خدمات سریع و روان وانجام وظایف شهرداری مد نظر خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

Published on :Posted on