دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه ارشد-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

به گونه کلی عناصر و ارزشهای دگرگون شده در محلات جدید به علت تقسیمات جدید:

  1. دگرگون بنیادی در شکل بافت محله 2.تغییر شکل شبکه ارتباطی در نتیجه بهره گیری از اتومبیل 3. کم شدن فضای باز و سبز 4. کم شدن فضای مفید سکونتی 5. کم شدن اهمیت مقیاس پیاده (مقیاس انسانی) 6. تغغیر شکل و گسترش فعالیتهای محله 7. ازبین رفتن حجاب سکونتی 8. کم رنگ شدن ارزشهای فرهنگی (صمدی، 1372: 66).

طرح های توسعه و عمران شهرهای جدید نیز به بحرانی جدید در ارتباط با  مفهوم محله مبتلا هستند و بی توجهی به پیشینه و ماهیت محلات سنتی ایرانی و غلبه عوامل مادی بر عوامل معنوی طراحی و همچنین غلبه ماشین بر بشر در طراحی ها و تقسیمات شهری سبب شده می باشد تا در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و توسعه این شهرها، مفهوم محله، مفهومی کاملا غریب و بی معنا باشد و تنها در حد یک واحد تقسیمات شهری به کار گرفته گردد. بدیهی می باشد که نبود حداقل حیات محله ای، خود می تواند عاملی محدودیت زا در ایجاد هویتی مستقل برای این شهر باشد (سبحانی، 1385: 28 _29).

روشهای محله بندی از سوی مشاوران در طرح تفصیلی نیز با مرزبندی اجتماعی هیچگونه تطابقی ندارد، از جانبی برنامه ریزی های بخشی و محدوده بندی نهادهای مختلف جهت سهولت خدمات رسانی هر یک از ضوابط خاصی تبعیت می ‌کند. پس جهت محله بندی مناسب شهرها و به ویژه کلانشهرهای کشور پیشنهادات زیر ارایه می گردد:

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری

  1. برای نیل به محله بندی مطلوب شهری رعایت معیارهای کمی شهرسازی لازم می باشد اما کافی نیست زیرا که کیفیت زندگی بیشتر با معیارهای ذهنی) کیفی( مورد ارزیابی قرار میگیرد فلذا رعایت نظر مردم نسبت به محله خود و مرزهای محله از اهمیت خاصی بهره مند میباشد. پس ترکیب و تلفیق معیارهای کمی و کیفی در تقسیم بندی شهر بسیار ضروری به نظر میرسد.
  2. قبل از هر گونه تقسیم بندی شهر (به ویژه شهرهایی مانند تبریز) بایستی شهر به بافتهای فیزیکی نظیر بافت تاریخی، قدیمی و جزو آن و یا طبقات اجتماعی متمایز از هم تفکیک تا بر این اساس نوع محله و کاربریهای خاص آن معین گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه