مطالعه نظام حقوقی-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش در راستای تبیین شاخصهای تقسیمات محله ای صورت گرفته می باشد و فرضیه ی اول این پایان نامه تصمیمات اداری _ سیاسی، ساخت و سازهای جدید و فعالیت های عمرانی به ویژه احداث شبکه های جدید ارتباطی را موجب تغییر مرزهای قدیمی محلات منطقه 1 می داند و فرضیه دوم بهره گیری از شاخصهای اجتماعی _ فرهنگی در مرزبندی محله های منطقه 1 شهر تهران، به ویژه با تاکید بر همبستگی اجتماعی و تعلق مکانی را دارای کارائی بیشتری نسبت به شاخصهای کالبدی و اقتصادی در نظر گرفته می باشد. با در نظر داشتن نتایج حاصل از مطالعات انجام شده، تاکنون در تقسیمات محله ای به معیارهای  و شاخص های کالبدی و اداری توجه شده می باشد که امروزه باعث گسستن روابط اجتماعی بسیاری از محلات گشته می باشد. مطالعاتی هم در جهت شناخت معیارهای تقسیم بندی محلات در دوران مختلف صورت گرفته می باشد که به توصیف شکل و نوع محله ها در دوران مختلف پرداخته اند و عوامل ایجاد ناپایداری در این محله ها را شناسایی کرده اند. در این پژوهش بیشترین تاکید بر روی شاخصهای اجتماعی و فرهنگی می باشد. بهره گیری از شاخصهای اجتماعی _ فرهنگی در مرزبندی محله های منطقه 1 شهر تهران، به ویژه با تاکید بر همبستگی اجتماعی و تعلق مکانی، کارائی بیشتری نسبت به شاخصهای کالبدی و اقتصادی دارند. در این کار میدانی کوشش می گردد تا با مطالعه و مطالعه طریقه تغییرات تقسیمات محله ای در تهران، به ویژه منطقه 1 شهرداری تهران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن و شاخص سازی، الگوی بهینه برای دستیابی به پایداری شهری ارائه گردد.

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 تهران

در فصل دوم مکتب ساختارگرایی، رویکرد توسعه پایدار شهری (حکمروایی خوب شهری، مشارکت و توسعه اجتماعات محله ای)، رویکرد مدیریت یکپارچه محلی، رویکرد های جدید به محله ، تئوری نوشهرگرایی، مدلهای ساخت شهر و مدل شهر سالم مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در نهایت تجارب مدل اندازه محله در غرب و ایران مد نظر بوده می باشد. جهت مشخص کردن بهترین شاخص های تقسیمات محلات با بهره گیری از مبانی نظری، بازگشت به رویکرد توسعه سنتی، بهره گیری از شاخصهای توسعه پایدار به مقصود کاهش حداکثر معضلات محیطی و اجتماعی و سنجش اندازه وحدت، اتحاد نهادهای محله ای، محله ای سالم،  پیوستگی فضایی، تجانس، هویت، مشارکت و انسجام محله مد نظر می باشد. شاخصهای مرزبندی محلات بر مبنای اصول و اهداف توسعه پایدار، نوشهرگرایی و مکتب ساختارگرایی با شاخصهای اجتماعی و فرهنگی بسیار پایدار و مناسب می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه