سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

– دانش

اضافه کردن درک و حافظه به اطلاعات موجب توسعه طبیعی پس از اطلاعات می گردد. اختصار‌سازی هرچه بیشتر(انباشت)اطلاعات اولیه به دانش منجر می گردد.دانش را در این حالت می‌توان‌ بینش‌های حاصل از اطلاعات و داده‌هایی تعریف نمود که می‌تواند به روش‌های مختلف و در شرایط گوناگون موثر و قابل تقسیم باشد.دانش به حداقل رساندن جمع‌آوری و خواندن اطلاعات می باشد نه افزایش‌ دسترسی به اطلاعات. دانش کارآمد کمک می کند تا اطلاعات و داده‌های ناخواسته حذف شوند.دانش‌ یک ادراک و فهم می باشد که از طریق تجربه، استدلال، درک مستقیم و یادگیری حاصل می گردد.زمانی که‌ افراد دانش خود را به اشتراک می‌گذارند، دانش هریک افزایش می‌یابد و از ترکیب دانش یک فرد با افراد دیگر، دانش جدید حاصل می گردد.رامپرسد دانش را تابعی از اطلاعات، فرهنگ و مهارت‌ها اظهار می کند. (قربانی، 1388). دانش همانگونه که که در تعریف داونپورت و پروساک نیز آورده گردید ترکیبی از اطلاعات ، تجارب، ارزش ها و پیش زمینه های ذهنی و محیطی شخص می باشد. مطلب مهم این می باشد که در مفهوم دانش یک چارچوب و الگویی نهفته می باشد که چرایی و علت پدیده ها را مورد نظر قرار می دهد، دائما در حال تغییر می باشد و از ترکیب اطلاعات مختلف اطلاعات جدیدی را به وجودمی آورد و شخص دانشمند قدرت تحلیل، ارزیابی، و پیش بینی می دهد. شبکه ارتباطات بین اجزای دانش(داده، اطلاعات، زمینه ها، داشته ها، تجارت و ایده ها) از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و مادام که این ارتباط مستقر نشود نمی توان داشته های ذهنی را دانش نامید(حسن زاده،1386،7)

درک تفاوت بین داده،اطلاعات و دانش از ملزومات مدیریت دانش در سازمان می باشد.داده ها و اطلاعات در بسیاری از موارد به جای یکدیگر مورد بهره گیری قرار می گیرند،در حالی که مترادف هم نیستند. دادهها شامل واقعیت ها و اشکالی هستند که برای کاربر،بی معنی باشند.اما اطلاعات،داده های پردازش شده یا داده هایی با معنی باشند.داده ها حقایقی خام هستند که وقتی به گونه کارآمدی پردازش شوند،به اطلاعات تبدیل می شوند.(بات،2001،68).

با در نظر داشتن اینکه فناوری اطلاعات در بهترین حالت می تواند به عنوان عامل تقویت کننده ها در تبدیل داده ها به اطلاعات اقدام کند،اما مشکل تفسیر همچنان باقی می ماند و این فقط بشر ها هستند که اطلاعات را تفسیر کرده و به دانش تبدیل می کنند.البته قائل شدن این فرق بین داده ها،اطلاعات را به دانش برگشت پذیر می باشد،پس سازمان بایستی به سرعت داده را به اطلاعات و اطلاعات را به دانش تبدیل نماید.در همان حال سازمان نباید بیش از حد بر دانش پایه خود تاکید داشته باشد.به محض اینکه قسمتی از دانش با شرایط موجود همخوانی نداشته باشد،سازمان بایستی سریعاً آن قسمت را از پایگاه دانش کناربگذارد(بات،1381،77).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش