دانلود پایان نامه :سنجش تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

–  مدل بکمن (1999)

بکمن (1999) هشت مرحله زیر را برای فرایند مدیریت دانش پیشنهاد داده می باشد:

1.شناسایی کردن : تعیین شایستگی های درونی و منابع استراتژیک؛

2.تسخیر کردن : رسمی کردن دانش موجود؛

3.انتخاب کردن: تعیین دانش های مرتبط و حذف دانش های ناسازگار؛

4.ذخیره کردن : معرفی حافظه ای یکپارچه؛

5.تسهیم کردن : توزیع دانش برای بهره گیری کنندگان؛

6.به کار بردن : باز یافتن و بهره گیری از دانش در تصمیم گیری ها و حل مسائل؛

7.ایجاد کردن : تولید دانش جدید در حین  تحقیقات؛

8.تجارت کردن : فروش و معامله، توسعه و عرضه ی جدید در بازار در قالب محصولات و خدمات.(احمدی و صالحی،1389،113)

 


2-1-7-4-  مدل بکوویتز و ویلیامز

بکوویتز و ویلیامز(1999)، هفت مرحله زیر را برای فرایند مدیریت دانش پیشنهاد داده می باشد:

 1. به دست آوردن دانش: بهره گیری از ابزار های مختلف جهت دستیابی به دانش، کتابخانه و بخش اسناد نمونه هایی از این ابزار هستند.
 2. به کار بردن دانش: بهره گیری از دانش به دست امده در صورت مفید و مناسب بودن.
 3. یادگیری: درس گرفتن و آموختن از تجربیات به دست آمده
 4. تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضای سازمان بین یکدیگر، تا فرهنگ” تسهیم دانش قدرت می باشد” جایگزین ” دانش قدرت می باشد” گردد.
 5. ارزیابی دانش: مورد سنجش قرار دادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان.
 6. ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازنان در به وجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان
 7. بهره گیری بهینه از دانش: بهره گیری کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و جایگاه جدیدی برای سازمان به وجود می آید، قبل از اینکه از منابع برون سازمانی بهره گیری گردد.(مقیمی، رمضان، 1392،40)

 

2-1-7-5-  مدل نوناکو و تاکوچی

محققان مدیریت ژاپنی نوناکا و تاکوچی تأثیر بسیاری بر مباحث مدیریت دانش داشته اند.مفهوم دانش پنهان و دانش عیان توسط نوناکا برای طرح ریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقه بندی شده می باشد.در این تقسیم بندی،با در نظر داشتن هم گرایی بین شکل های پنهان و عیان دانش،آنان الگویی را پایه گذاری کرده اند که به نام خودشان معروف شده می باشد.این الگو برخلاف الگوهای پیشین،تمرکز خود را بر دو نوع دانش عیان و پنهان مبذول داشته و به نحوه ی تبدیل آنها به یک دیگر و چگونگی ایجاد آن در تمامی سطوح سازمانی(سطح فردی-گروهی و سازمانی)توجه دارد.در این الگوی پویا،نحوه بهره گیری و تبدیل این دو دانش و چگونگی مدیریت آن در این زمینه،به صورت حرکت مارپیچی(حلزونی)فرض شده می باشد. هم چنین در تفکر یاد شده، فرض بر این می باشد تنها افراد  به وجود آورنده دانش هستند، بنابر این فرآیند تولید دانش سازمانی بایستی به عنوان فرایند مستمری باشد که در آن،دانش ایجاد شده توسط افراد به گونه سازمان دهی شده ای،تقویت و هدایت گردد.بر پایه الگوی نوناکا و تاکوچی مراحل زیر بایستی برای انتقال(تبدیل)این دو نوع از دانش،در سطوح گوناگون سازمان انجام شوند: (احمدی و صالحی،1389،117-116)

 

 

 • اجتماعی کردن(پنهان به پنهان):انتقال دانش نامشهود یک فرد به فرد دیگر.
 • برونی سازی (پنهان به عیان):تبدیل دانش نامشهود به دانش مشهود.در این حالت،فرد می تواند دانش خود را در قالب مطالب منظم(سیمینار،کارگاه آموزشی)به دیگران ادامهئ دهد.گفتگوی میان اعضای یک گروه در پاسخ به پرسش ها یا برداشت از رخدادها،مانند فعالیت های معمولی هستند که این نوع تبدیل در آنها رخ می دهد.
 • ترکیب(عیان به عیان):در این مرحله،حرکت از دانش آشکارفردی به سمت دانش عیان گروهی و ذخیره سازی آن انجام می گردد و با در نظر داشتن بهره گیری از دانش موجود،امکان حل مسائل از طریق گروه فراهم شده،به دنبال آن دانش توسعه می یابد.
 • درونی سازی(عیان به پنهان):در این مرحله،دانش عیان به دست آمده در سازمان،نهادینه می گردد.هم چنین گذراندن این مرحله برای افراد،آفرینش دانش ضمنی جدید شخصی را نیز در پی دارد(کسب دانش پنهان جدید از دانش آشکارموجود) (احمدی و صالحی،1389،118-116).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

 1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
 2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
 3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
 4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 5. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
 6. توصیف متغیرها و اصل پژوهش