دانلود پایان نامه ارشد :تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

چرخه مدیریت دانش

همانطور که در تعریف مدیریت دانش اظهار گردید، خلق، کسب، سازمان دهی، انتقال و به اشتراک گذاردن دانش از عناصر اصلی تشکیل دهنده مدیریت دانش می باشد، که به عنوان فرایند مدیریت دانش شناسایی می گردد. مدیریت دانش فرایندی خطی و ایستا نیست، بلکه فرایندی پویا و چرخه ای می باشد و به کارکنانی نیاز دارد که دائما با اطلاعات سر و کار داشته باشند و به دنبال کسب دانش جدید و بهره گیری از آن باشند(سرلک و فراتی،1387،226). بات(2001) چرخه مدیریت دانش را شامل فعالیت های کسب، ثبت، انتقال، خلق و کاربرد دانش در سازمان می داند. کسب دانش شامل مجموعه فعالیت هایی که به مقصود کسب دانش جدید از خارج سازمان انجام می شود. فعالیت هایی مانند اندازه اشتراک اعضا در انجمن های علمی و اندازه شرکت در دوره های آموزشی، همکاری سازمان با دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و خریداری دانش جدید برای سازمان نشان دهنده اندازه کوشش برای کسب دانش جدید و ورود آن به سازمان می باشد.

کسب دانش با جستجوی داده، اطلاعات و دانش و اعتبار بخشی آن ها از طریق منابع مختلف شروع می گردد. از دانشی که قبلا کسب شده می باشد برای طبقه بندی و برنامه ریزی بهتر منابع کسب دانش بویژه منابع خارجی بهره گیری می گردد(سرلک و فراتی،1387،226). ثبت و مستند سازی دانش شامل مجموعه فعالیت هایی می باشد که به مقصود ثبت دانش موجود در سازمان انجام می شود. دانش تولید شده و موجود را بایستی بتوان در شکلی که برای همه قابل دسترسی و قابل استناد باشد، ذخیره نمود. در واقع با با این کار می توان دانش را از حالت ذهنی خارج نمود ودر حافظه سازمان قرار داد. زیرا در اینصورت ممکن می باشد دانش در ذهن کارمندان، موسسان سازمان و … باقی بماند و با خروج آن ها از سازمان و یا مرگ آن ها دانش از بین خواهد رفت. فعالیت هایی مانند بهره گیری از پایگاه داده برای ثبت دانش سازمانی، کدگذاری دانش، مستند سازی تجارب موفق و نا موفق مانند فعالیت های ثبت دانش در سازمان می باشد(بات،2001)

انتقال دانش شامل مجموعه فعالیت هایی که به مقصود انتقال دانش سازمان میان اعضا انجام می شود، می باشد. انتقال دانش یک جنبه مهم از مدیریت دانش می باشد زیرا دانش هنگامی که در یک سازمان کسب گردید بایستی در بین افراد و گروه ها به اشتراک گذارده شودو فرایند انتقال و تسهیم دانش شامل فعالیت های انتقال و توزیع دانش ضمنی و صریح از یک شخص، گروه یا سازمانی به شخص، گروه یا سازمان دیگر می باشد. تحقیقات نشان داده می باشد که از طریق انتقال و تسهیم دانش اثر بخش، سازمان ها می توانند کارایی خود را بهبود بخشیده و هزینه های آموزشی و ریسک های ناشی از عدم اطمینان را کاهش دهند. فعالیت هایی مانند جلسات بحث و تبادل نظر برای ارایه تجارب و شیوه های کاری، تمایل و مشارکت اعضا به همکاری و کمک به همکاران برای بهبود روش های کاری، بهره گیری از پایگاه داده و در اختیار گذاشتن دانش سازمان برای تمام اعضا، نشاندهنده اندازه کوشش سازمان برای انتقال دانش سازمانی می باشد(بات،2001)

به نظر داونپورت و پروساک (1998،101) انتقال دانش شامل هم انتقال به گیرنده می باشد و هم جذب و تبدیل آن توسط شخص یا گروهی که اطلاعات را می گیرد(سرلک و فراتی،1387،229)

خلق دانش شامل مجموعه فعالیت هایی می باشد که از طریق آن دانش جدید در سازمان تولید و خلق می گردد. خلق دانش، منبع کلیدی نوآوری در هر سازمانی می باشد. عامل حیاتی در بحث مدیریت دانش، تولید و انتشار اطلاعات، تفسیر اطلاعات پردازش شده و تبدیل آن ها به دانش می باشد. فعالیت های مختلفی مانند پاداش دهی و تشویق نوآوری ها و ایده های جدید کارکنان، بحث عیان در مورد تجارب و شکست های سازمان، تشکیل گروه های یادگیری در سازمان، استخدام افراد متخصص با دانش مورد نظر سازمان و طرفداری مالی از تحقیقات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، همگی ازجمله فعالیت هایی می باشد که خلق و تولید دانش جدید را در سازمان تسهیل می کند(بات،2001). دانش از طریق فعالیت هایی مانند خرید، حل مسایل به صورت گروهی، انطباق با تغییرات محیطی، فعالیت شبکه های غیر رسمی و … ایجاد می گردد(پیرلسون،2001،198)

خلق دانش سازمانی فرایندی بی پایان می باشد و نه تنها به درون سازمان محدود نمی گردد بلکه بین سازمان جریان می یابد(نوناکو و تاکه اوچی،1995)

کاربرد دانش نیز شامل فعالیت هایی می باشد که نشان می دهد سازمان دانش خویش را بکار گرفته می باشد. مانند بکارگیری ایده های جدید کارکنان در فرایندها و روش های کاری سازمان، بهبود عملکرد سازمانی، تصمیم گیری های موثر، حل معضلات و در نظر داشتن فروش دانش سازمانی مانند فعالیت های کاربرد دانش در سازمان می باشد(بات،2001)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید