بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران- قسمت ۷۵

0 Comments

تحقیق اینجانب سمیرا فضلی دانشجوی رشتهی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران».پرسشنامه ی ذیل به منظور استفاده از نظرات شما پیرامون میزان استفاده شما از خدمات دندانپزشکی تهیه و تنظیم شده است. با عنایت به اینکه پاسخ های صادقانه ی شما محفوظ و محرمانه است. لذا خواهشمندم با دقت گزینه ها را پر کنید. (از همکاری شما سپاسگزارم).
دستورالعمل: لطفاً از بین گزینه های زیر فقط یک گزینه را علامت بزنید . خواهشمندم به همه ی سوالات پاسخ دهید.
سن : ……….. سال
جنسیت: زن مرد
میزان تحصیلات: دکتری و بالاتر فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم سایر
وضعیت تاهل: مجرد متاهل
تعداد افراد خانوار:…………….نفر
۱-چه مدت پیش ویزیت دندانپزشکی داشته اید؟ منظور تمام مراجعات به دندانپزشک که مربوط به بهداشت دهان و دندان می شود شامل: ارتودنسی، جراحی دهان و دندان، و تمام اقدامات مربوط به پرکردن، کشیدن و…
الف)۶ ماه یا کمتر
ب) بیش از ۶ ماه اما کمتر از یکسال گذشته
ج)بیش از یکسال اما کمتر از دو سال گذشته
د)بیشتر از دو سال اما کمتر از سه سال گذشته
ه) بیش از سه سال گذشته
۲-تا چه حد موارد تحت پوشش بیمه نامه دندانپزشکی شما بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۳-تا چه حد آگاهی شما در مورد پوشش های بیمه نامه دندانپزشکی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۴-تا چه حد سقف تعهدات پوشش های بیمه نامه دندانپزشکی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۵-تا چه حد نوع پوشش های بیمه نامه دندانپزشکی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۶-پرداخت خسارت پوشش درمان بیمه دندانپزشکی تا چه حد بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۷-تفاوت میزان هزینه هایی که پرداخت کردید و میزان پرداخت هایی که به دلیل پوشش بیمه دندانپزشکی انجام می شود، تا چه حد بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۸-نحوه رسیدگی به تسویه خسارات درمان دندانپزشکی تا چه حد بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۹-میزان حق بیمه پرداختی بابت پوشش خدمات دندانپزشکی تا چه حد بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۱۰-قسطی بودن پرداخت حق بیمه تا چه حد بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۱۱- وضعیت پوشش های دندانپزشکی تا چه حد بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۱۲-میزان تخفیف های بیمه نامه دندانپزشکی تا چه حد بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۱۳-میزان فرانشیز بیمه نامه دندانپزشکی تا چه حد بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۱۴-تعداد فرزندان شما تا چه حد بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟
بسیار زیاد زیاد بی تاثیر کم بسیار کم
۱۵-دارای فرزند بودن شما تا چه حد بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تاثیر داشته است؟

مطلب دیگر :
جستجوی مقالات فارسی - جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۶