بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

0 Comments

 • کمک به رهبران در شناسایی و حل مسائل سازمان (همان)
 • ۱۹-۲-۲- تمایز هوشمندی رقابتی و بازاریابی هوشمند با جاسوسی صنعتی و نتایج آن
  هوشمندی رقابتی یک برنامه‌ی نظام‌مند برای گردآوری و تحلیل اطلاعات در مورد فعالیتهای رقبا و روند معمول کسب‌و‌کارها در جهت هدفهای شرکت است. بدین ترتیب ابزارهای آن گرایشی پررنگ به سمت و سوی تحقیقات بازاریابی و شیوه‌های عرفی گردآوری و تحلیل اطلاعات دارد(همان).
  در جاسوسی صنعتی و سازمانی، شرکتها از خط قانونی و اخلاقی خارج می‌شوند و با دزدیدن اطلاعات، استراق‌سمع، دستبرد زدن به دفاتر، هدیه‌دادن و پرداخت رشوه یا خرید کارکنان شرکت رقیب به قلمرو تاریک جاسوسی اقتصادی پا می‌گذارند(همان ).
  تفاوت بین هوشمندی رقابتی با جاسوسی صنعتی و سازمانی امروزه با حضور چشمان تیزبین کارکنان، مشتریان، رسانه‌های جمعی و بسیاری از ابزارهای اطلاع‌رسانی کاملاً روشن است؛ با این توجه که حتی دولتهای مقتدر جهانی با تمامی امکانات و ظرفیتهای پنهان‌سازی تاکنون نتوانسته‌اند به مدت طولانی رفتارهای غیرقانونی خود را پنهان سازند. و هراز چندی پرونده یا پرونده‌هایی رو می‌شود که نهایت رسوایی و شرمساری را برای عاملان اصلی آن پدید می‌آورد!(همان ).
  فارغ از آن چشمان تیزبین، چگونه می‌توان ابتدایی‌ترین اصول کسب‌و‌کار را که اصول اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه‌ای است نادیده گرفت و همچنان پیشتاز و خوشنام در عرصه‌ی کسب‌و‌کارها باقی ماند؟!
  متخصصین هوشمندی رقابتی بدون نیاز به روشهای غیراخلاقی و غیرقانونی وظایفی کاملاً متفاوت از جاسوسان صنعتی و سازمانی دارند. این وظایف کاملاً تعریف شده و دارای استاندارد است( همان).
  ۲۰-۲-۲- دیدگاه‌های نادرست درباره جمع آوری اطلاعات
  فرد آر دیوید در کتاب مدیریت استراتژیک خود در این مورد می گوید: اکثر مقامات اجرایی در زمان کنونی درباره کسب اطلاعات محرمانه از شرکتها سه دیدگاه نادرست دارند:

  1. کسب اطلاعات محرمانه از شرکتها یا اجرای چنین برنامه هایی به مقدار زیادی نیرو، رایانه و منابع دیگر نیاز دارد.
  2. جمع آوری اطلاعات محرمانه درباره شرکتهای رقیب به معنی نقض قوانین ضد انحصاری است. کسب اطلاعات محرمانه مترادف با جاسوسی در شرکتها است.
  3. گرد آوری اطلاعات محرمانه از شرکتها کاری غیر اخلاقی در تجارت است.

  هیچ گاه نباید از روش های نادرست و خلاف اصول اخلاقی مانند رشوه، گوش دادن از راه تلفن و دزدی های اطلاعات رایانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شود(دیوید،به نقل از اعرابی ،۱۳۷۹، ۲۴۴-۲۴۷).
  هوشمندی رقابتی یک فرایند قانونی است و بر جاسوسی تجاری و یا تحقیقات مخفیانه دلالت ندارد، بلکه از اطلاعات عمومی در دسترس، مثل اطلاعات موجود در اینترنت برای یافتن اطلاعات رقبا و بازار استفاده می کند(همان).
  ۲۱-۲-۲- اخلاق و هوشمندی رقابتی
  جاسوسی اقتصادی یک سوال و ابهام اخلاقی را در هوشمندی رقابتی به وجود آورده و این موضوع، خود یک ناکامی برای آن بوده و گاهی هم باعث غفلت از هوشمندی رقابتی می شود (این موضوع نباید اهمیت و اثر هوشمندی رقابتی بر موفقیت در تجارت را زیرسوال ببرد.) مهم اینکه اصول انجمن حرفه ای هوشمندی رقابتی بر اساس یک چارچوب اخلاقی سفت و سخت استخراج شده اند(جاوید، ۱۳۸۸، ۱۷).
  هدف هوشمندی رقابتی دزدیدن رازهای تجاری رقبا یا سایر دارایی های شخصی آنها نیست؛ بلکه ترجیحاً به شیوه ای سیستماتیک، علنی، (قانونی) اطلاعاتی را گردآوری می کند که وقتی مرتب شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، درک بهتری از ساختار، فرهنگ، قوت ها و ضعف های شرکت های رقبا به ما بدهند(همان).
  ۲۲-۲-۲- وظایف متخصصین هوشمندی رقابتی
  در فرایند هوشمندی رقابتی باید نکات ظریف متعددی را در نظر گرفت. یکی از آنها آشنا بودن با وظایف متخصصین هوشمندی رقابتی است که عبارتند از :

  مطلب دیگر :
  دسترسی متن کامل - رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان- ...

  • فراتر رفتن از جستجوهای اینترنتی: گردآوری اطلاعات از منابع انسانی
  • فراتر رفتن از داده‌های عمومی: گردآوری اطلاعاتی که به دست آوردن آنها سخت است
  • فراتر رفتن از رقبا: تجزیه و تحلیل کل بازار و صنایع
  • فراتر رفتن از تجزیه وتحلیلهای ایستا و آمار بازار کنونی: پیش بینی تغییرات
  • فراتر رفتن از هوشمندی بازاریابی : درک  اصول حسابداری و مالی
  • فراتر رفتن از بازاریابی ، سرمایه‌گذاری و قیمت: درک استراتژی
  • فراتر رفتن از استراتژی: درک ریسک(درگی،۱۳۸۹، ۱۶ ).

  ۲۳-۲-۲- مقابله با هوشمندی
  همان طور که هوشمندی رقابتی به صورت گسترده در راستای تحقیق و طرح ریزی ایفای نقش می کند، برای مقابله با هوشمندی رقابتی شرکت های دیگر نیز به کار می آید، از جمله تلاش های هوشمندی رقابتی معطوف به جمع آوری، حفظ و نگهداری اطلاعات شرکت در مقابل دیگر شرکت ها است و این عمل در چارچوب قوانین و یا به شکل غیر قانونی صورت می گیرد (همه عاملان هوشمندی جزء اعضای انجمن حرفه ای هوشمندی رقابتی نیستند.) حفظ اسرار شرکت بخش مهمی از فعالیت های هوشمندی رقابتی است(جاوید،۱۳۸۸،۱۹ ).
  ۳-۲- بخش دوم: بیمه
  ۱-۳-۲- تعریف بیمه
  بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره.( محمد معین،ج۱ ، ۶۳۳)
  بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران : بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)
  این تعریف بیمه را صرفا” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار منعقد می شود و برای هریک تعهداتی به وجود می آورد. لکن از نظر فن بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر درمقابل بیمه گر فقط یک بیمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بیمه ای وجود ندارد و عمل بیمه گر توجیه پذیر نیست، باتوجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کار بیمه گری تلقی می گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گزار در زمره گروه بیمه گزاران قرار گیرد.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶).

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است