سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

 ابعاد فرهنگ

فرهنگ دارای ابعاد زیادی می باشد که تصریح مختصری  به مهمترین ابعاد می نماییم.

فرهنگ اعتماد محوری: اعتماد موجب تسهیل تبادل دانش در سازمان می گردد وقتی که سطح اعتماد در روابط میان اعضای سازمان بالا باشد افراد تمایل بیشتری به تبادل دانش دارند. فقدان اعتماد در بین کارکنان یکی از مهمترین موانع انتقال دانش می باشد افزایش و تبادل دانش در اثر اعتماد متقابل موجب خلق دانش می گردد. وجود اعتماد در سیستم های فرا وظیفه ای و بین سازمانی نیز یک عامل ضروری می باشد. زیرا مضایقه در اطلاعات اسیب جدی به خلق دانش خواهد رساند. (لی و چویی،2003)

فرهنگ تسهیم: یکی از مهمترین مباحث مورد توجه در سازمان دانش محور اینست که اطلاعات و دانش چگونه در میان واحد های مختلف سازمانی تسهیم می گردد. فرهنگ تسهیم دانش یکی از مهمترین عواملی می باشد که بایستی قبل از هر استراتژی جدیدی در سازمان های دانش محور مورد توجه قرار گیرد. استوارت(2001)، عنوان می کند تسهیم دانش تنها در صورتی انجام می گیرد که فرهنگ سازمان از آن طرفداری کند. هر تغغییری بایستی در جهت فرهنگ سازمان انجام گیرد. مقصود از تسهیم دانش اقداماتی می باشد که به مقصود انتقال و اشاعه دانش از یک فرد، گروه و یا سازمان به فرد، گروه و یا سازمان دیگر انجام می گیرد. (منوریا ن و همکاران 1386)

در فرهنگ تسهیم دانش، باورها و تصورات، توسط اعضای سازمان به اشتراک گذارده می گردد. ارزش سازمان، اصول و مقررات نانوشته و روش های اجرایی، منابع فرهنگی دانش را تشکیل می دهند( نوروزی،1390).

فرهنگ گشودگی: در سازمان دانش محور فرهنگ گشودگی، از اهمیت خاصی در موفقیت سازمان بر خوردار می باشد. در این سازمان ها افراد نسبت به کلیت سیستم، ارتباط اجزا و نحوه تعامل بخشهای مختلف سازمان با یکدیگر و با محیط، آگاهی دارند(لادانز،[1] 1988: 49).

فرهنگ یادگیری: وجود فرهنگ تشویق یادگیری در سازمان توانایی سازمان در خلق دانش جدید را افزایش می دهد. سازمان ها با تاکید بر یادگیری، به کارکنانشان کمک می کنند که تأثیر فعالتری در خلق دانش اعمال کنند. زمانی که صرف یادگیری می گردد ارتباط مستقیمی با اندازه دانش دارد. پس سازمان ها بایستی برای موفقیت در خلق دانش فرهنگ یادگیری را در سازمان تشویق کنند. یادگیری سازمانی در فرایندی پیچیده، مداوم، مستمر و پویا عیان می گردد و حاصل این فرایند دانش سازمانی می باشد. (منوریان و همکاران 1386)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Luthans

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش