ژانویه 18, 2021

مقاله علمی با منبع : اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان …

-از دست دادن احساس لذت در همه، یا تقریباً، همه فعالیتها
-فقدان پاسخگویی نسبت به محرک های معمولاً لذت بخش (با وقوع چیزی خوشایند، حتی موقتاً نیز احساس خوشحالی نمی کند)
B-سه (یا بیشتر) از علایم زیر:
-کیفیت مشخص خلق افسرده (یعنی، خلق افسرده مشخصاً از احساسی که پس از مرگ – شخصی عزیز روی داده است متفاوت درک می شود)
-افسردگی معمولاً صبح ها شدید تر است.
-صبح خیزی (حداقل ۲ ساعت قبل از وقت معمول)
-تحریک یا کندی بارز روانی – حرکتی
-بی اشتهایی یا کاهش وزن قابل ملاحظه
-احساس گناه مفرط یا نامتناسب
۴-افسردگی غیر متعارف
نشانه های افسردگی غیر متعارف
A-پاسخگویی (حساسیت) خلقی (یعنی خلق در مقابل رویدادهای واقعاً مثبت یا بالقوه مثبت روشن تر می گردد.)
B-دو (یا چند) تا از علایم زیر، در اکثر اوقات، حداقل بمدت دو هفته وجود داشته اند:
-افزایش قابل ملاحظه اشتها یا وزن
-پرخوابی
-فلج سربی (یعنی احساس سنگینی و سرب گونه در بازوها یا پاها)
-الگوی دیرپای حساسیت به طرد در روابط بین فردی (که محدود به دوره های اختلال خلقی نیست) که به تخریب قابل ملاحظه اجتماعی یا شغلی منجر می گردد.
C-در جریان همان دوره خصوصیت ملانکولیک یا کاتاتونیک ندارد
* گاه به علت ویژگی های آتیپیک کلاسیک مانند پرخوری و پرخوابی، علایم نباتی معکوس نامیده می شود. الگوی علایم را گاه ملال هیستری گونه (hysteriod dysphoria ) می نامند.
این بیماران معمولاً سن شروع پایین تر، کندی روانی حرکتی شدیدتر، تشخیص های توام بیشتر با اختلال هراس، سوء مصرف یا وابستگی مواد، اختلال جسمانی گری بیشتری نشان می دهند.
میزان بروز بالا و شدت علایم اضطرابی در بیماران واجد ویژگی آتیپیک، گاه اشتباهاً بعنوان اختلال اضطرابی طبقه بندی میگردد.
بیمارانی که ویژگی های آتیپیک دارند ممکن است سیر طولانی تر- تشخیص اختلال دو قطبیI – یا الگوی فصلی اختلال داشته باشند. در درمان این بیماران احتمال بیشتری هست که به MAOI پاسخ بهتری دهند تا TCA
با افزایش خواب و انرژی، و الگوی شخصیتی از انکارحساسیت و حفظ فعالیت مجدد خلقی(توانایی احساس بهتر در کوتاه مدت)،مشخص می گردد. این نوع افسردگی کمتر به داروها ی ضد افسر دگی سه حلقه ای پاسخ می دهند تا به بازدارنده های مونوآمین اکسیداز یا احتمالاً به بازدارنده های بازجذب سروتونین. افسردگی غیر معمول تا حدی در افسردگی دوقطبی و در مقایسه با انواع افسردگی تک قطبی بیش تر و شایع تر است.
۵-افسردگی با خصایص کاتا تونیک
این افراددچار بی حرکتی به صورت جمود عضلانی یا انعطاف مومی شکل ویا بصورت بهت زده می باشند
۶-افسردگی پس از زایمان
طی چهار هفته پس از زایمان فرد دارای خلق افسرده،اضطراب بیش از اندازه، بی ثباتی خلق،گریه و زاری، احساس بی کفایتی،بی خوابی،احساس گناه، افکار خود کشی و گاهی افکار صدمه زدن به نوزاد می باشد
۷-افسردگی مزمن
هنگامی که فرد ملاک های افسردگی اساسی را بطور کامل طی دو سال داشته باشد
۸-افسردگی فصلی
فرد در دو سال گذشته همیشه دوره افسردگی در فصل مشخصی شروع شده و بهبودی آن هم در فصل مشخصی می باشد.
۹-سندرم ملال پیش از قاعدگی
فردی که در اکثر دوره های عادت ماهیانه در طی یکسال، یک هفته قبل از شروع قاعدگی دچار علائمی مثل کاهش علاقه به فعالیتها،خلق افسرده،نوسان در حالت خلق،اضطراب و غیره شود ودر طی چند روز اول عادت ماهیانه رفع شود واین علائم به قدری شدید باشد که روی عملکرد فرد تاثیر بگذارد.
۱۰- افسردگی ناشی از مصرف مواد
آشفتگی مشخص در خلق فرد (در طی مسمومیت با یک ماده یا در زمان ترک آن) در طی یک ماه بعد از این دو حالت، ایجاد شود.
۲-۶-نظریه مکاتب در مورد افسردگی:
رویکردهای نظری متفاوت نسبت به افسردگی موجب انواع گوناگون مطالعات و مفروضات گوناگون شده است که روی هم رفته مسئله علل و درمان این اختلال را پیچیده تر می سازد.
۲-۶-۱- نظریه های زیست شناختی: