سایت مقالات فارسی – اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با …

0 Comments

مطالعات مربوط به این اختلال نشان داد که خیلی از بزرگترها به این اختلال دچار شدند.( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۶۵)
برای مثال، حداقل پانزده تا بیست برابر بیشتر از اسکیزوفرنی، و تقریباً به همان میزان تمام اختلالات اضطرابی در مجموع. (باچر[۳۹] و دیگران،۲۰۰۷، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۸، ص ۶)
خطر کلی ابتلا به این اختلال در نمونه‌های اجتماعی از ده تا بیست و پنج درصد برای زنان و از پنج تا دوازده درصد برای مردان متغیر هست. شیوع مقطعی این اختلال در بزرگان در نمونه‌های اجتماعی از پنج تا نه درصد برای زنان و از دو تا سه درصد برای مردان متغیر هست.( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۶۵)
از قرار معلوم اتفاق افتادن آن در چند دهه اخیر بیشتر شده‌است. ( باچر و دیگران،۲۰۰۷، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۸، ص ۶)
۲-افسرده خویی
شدت اختلال افسرده خویی که قبلاً روان نژندی ملال انگیز نامیده می‌شد، کمتر از اختلال افسردگی اساسی است. (کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنجامین،۱۹۹۶).
این اختلال از نظر شدت خفیف تا شدید است، اما شاخص اصلی وِ مزمن شدن آن است.( باچر و دیگران،۲۰۰۷، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۸، ص ۱۰) در زنان شدیدتر و متداولتر از مردان هست. شروع آن تدریجی است. اغلب در آنهایی که دارای تاریخچه طولانی استرس یا فقدان ناگهانی هستند روی می‌دهد. اغلب با اختلالات روان پزشکی دیگری از قبیل سوء مصرف مواد، اختلالات شخصیتی و اختلال وسواسی اجباری همراه هست. عموماً شروع آن در افراد بیست تا سی ساله‌است. اگر چه یک نوع زود آغاز قبل از بیست و یک سالگی وجود دارد. در میان بستگان درجه اول با اختلال افسردگی اساسی رواج بیشتری دارد. (کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنجامین،۱۹۹۶)
نشانه‌های افسرده خویی
۱-وجود خلق افسرده در بخش بیشتر روز و در بیشتر روزها به مدت حداقل دو سال.
۲-در حالت افسردگی دو یا چند مورد از نشانه‌های زیر وجود دارد:
-کم اشتهایی یا پِر اشتهایی.
-بی خوابی یا کم خوابی.
-کمبودنیرو یا احساس خستگی.
-عزت نفس پایین.
-تمرکز کم یا اشکال در تصمیم گیری.
-احساس درماندگی.
-سردرد، گرفتگی عضلات و یا مشکلات گوارشی.(کاپلان و سادوک،ج ۱)
۳-در طی دو سال اول آشفتگی (یک سال در مورد کودکان و نوجوانان) دوره افسردگی عمده وجود نداشته باشد.
۴-هرگز یک دوره مانیک، یک دوره مختلط، یا یک دوره هیپومانیک وجود نداشته و هرگز ملاک‌های تشخیصی اختلال ادواری خویی وجود نداشته‌است.
۵-این اختلال منحصراً در طی دوره یک اختلال روان پریشی مزمن، مثل اسکیزوفرنیا یا اختلال هذیانی پیدا نمی‌شود.
۶-نشانه‌ها، پریشانی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی را در کارکرد اجتماعی، کاری، یا بقیه زمینه های مهم کارکرد،باعث می شوند.( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص۵۷۹)
همه گیری شناسی اختلال افسرده خویی
الگوی خانوادگی:
این اختلال در میان بستگان بیوژنیک درجه اول مبتلایان به اختلال افسردگی عمده شایعتر از کل جمعیت هست.( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۷۶-۵۷۵)
ویژگی وابسته به سن و جنس:
در کودکان ظاهراً در هر دو جنس به یک اندازه روی می‌دهد و اغلب به اختلال در عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی منجر می‌شود. در سن بالا، احتمال بروز در زنان دو تا سه بار بیشتر از مردان هست.( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۷۶-۵۷۵)
دوره یا سیر:
این اختلال اغلب شروعی زود رس و ناگهانی دارد و همچنین سیر آن مزمن هست.
( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۷۶-۵۷۵)مدت متوسط این اختلال پنج سال هست. اما می‌تواند بیست سال یا بیشتر به درازا بکشد. (باچر و دیگران،۲۰۰۷، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۸، ص ۱۰)اگر این اختلال مقدم بر شروع اختلال اساسی باشد احتمال بهبود خود به خودی کامل دوره‌ای بین دوره‌های افسردگی عمده کمتر می‌شود و احتمال بیشتر شدن فراوانی بروز دوره‌های آینده بیشتر می‌شود. گرچه میزان خود به خودی این اختلال ممکنه حدود ده درصد در سال باشد، اما شواهد حاکی از این هست که با درمان فعال نتایج بهتِری به دست بیاید.( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۷۶-۵۷۵)
شیوع:
شیوع کلی یا مادام العمر این اختلال تقریباً شش درصد و شیوع نقطه‌ای یا مقطعی تقریباً سه درصد هست.( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۷۶-۵۷۵)
۳- افسردگی ملانکو لیک
بقراط در قرن ۴ پس از میلاد برای توصیف خلق سیاه در افسردگی از آن یاد می کند.
بعنوان افسردگی درون خیز (نوعی افسردگی که در غیاب عوامل استرس زا ی برونی در زندگی یا عوامل تسریع کننده پدید می آید) بکار می رود.
با ویژگی های افسردگی متعارف، اما با علائم آشکارفقدان احساس لذت (عدم علاقه در همه فعالیتها)، عدم واکنش خلق(ناتوانی در داشتن احساس خوب برای مدت کوتاه)، نوسان وارونه در خلق روزانه (احساس افسردگی بیشتر در صبح و بهتر شدن با گذشت ساعات
بعدی). ملانکولیا معمولاً به عنوان یک نوع شدید از افسردگی متعارف ومانند نوعی که ضد افسردگی غیر معمول می باشد تصور شده است. این زیرگروه به ضد افسردگی های سه حلقه ای بهتر پاسخ می دهند تا به بازدارنده های بازجذب سروتونین انتخابی، و بیماران اغلب نیاز به بستری شدن نیز دارند.
نشانه های افسردگی ملانکولیک
A-هر یک از علایم زیر که در اوج شدت دوره جاری روی داده است:

مطلب دیگر :
بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.