مقاله – اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با …

0 Comments

۵-اختلال خلق ناشی از بیمارهای طبی عمومی
۶- اختلال خلقی ناشی از مصرف مواد
۷-دسته جات عمومی که شامل اختلالات افسردگی و دوقطبی که غیر اختصاصی هست(سادوک وسادوک،۲۰۱۰،ترجمه،ارجمندو همکاران، ۱۳۸۹)
طبقه بندی دیگری تحت عنوان «طبقه بندی بین المللی اختلالات روانی و رفتاری (ICD-10) از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال ۱۹۹۲ به چاپ رسیده است. این طبقه بندی حاصل بررسی های مشترک بین المللی و آمیزه ای از فرهنگهای مختلف کشورهای آسیایی، ‌از جمله ایران و کشورهای اروپایی و آمریکایی است. از مزیتهای این طبقه بندی استفاده از یک روش الفبایی ـ عددی است که دقت تشخیصی درمانگر را افزایش می دهد. در این نظام نیز نشانه های افسردگی تحت عنوان اختلالات خلقی طبقه بندی می شوند.
۲-۵-۱-انواع افسردگی:
۱- افسردگی اساسی
۲- افسرده خویی(دیس تایمی)
۳-افسردگی ملانکولیک
۴- افسردگی غیر متعارف(غیر معمول)
۵-افسردگی با خصایص کاتاتونیک
۶-افسردگی پس از زایمان
۷-افسردگی مزمن
۸- افسردگی فصلی
۹- سندرم ملال پیش از قاعدگی
۱۰-افسردگی ناشی از مصرف مواد
۱-افسردگی اساسی
افسردگی اساسی که به آن اختلال یک قطبی نیز گفته می‌شود. (کاپلان[۳۶]، هارولد[۳۷]؛ سادوک[۳۸]، بنجامین،۱۹۹۶).
ویژگی اصلی این اختلال یک دوره زمانی حداقل دو هفته‌ای است که در ضمن آن یا خلق افسرده یا بی علاقگی و یا فقدان احساس لذت تقریباً در همه کارها وجود دارد. همچنین فرد باید دست کم چهار نشانه دیگر از جمله تغییر در اشتها و یا وزن، خواب، و کارهای روانی-حرکتی، کاهش نیرو، احساس بی‌ارزشی یا گناه، مشکل در تفکر، تمرکز یا تصمیم‌گیری، یا افکار عودکننده درباره مرگ و خودکشی، طرح نقشه و یا اقدام برای خودکشی را داشته باشد. ( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۳۱)
نشانه‌های افسردگی اساسی
۱-وجود خلق افسرده در بخش بیشتر روز و تقریباً همه روزه.
۲-کم شدن زیاد علاقه یا لذت نسبت به همه یا تقریباً همه کارها در بخش بیشتر روز، تقریباً همه روزه.
۳-کاهش بیش از حد وزن بدون پرهیز یا رژیم غذایی خاص یا افزایش بیش از حد وزن، یا پایین یا بالا رفتن اشتها تقریباً همه روزه.
۴-بیخوابی یا خوبِ آلودگی تقریباً همه روزه.
۵-بیقراری یا کندی روانی-حرکتی تقریباً همه روزه.
۶-خستگی یا از دست دادن نیرو تقریباً همه روزه.
۷-احساس بی‌ارزشی یا احساس گناه افراطی یا بی‌مورد.
۸-پایین آمدن توانایی تفکر یا تمرکز، یا بی‌تصمیمی، تقریباً همه روزه.
۹-افکار عودکننده راجع به مرگ، اندیشه‌پردازی خودکشی مکرر بدون نقشه خاص، یا اقدام به خودکشی یا طرح نقشه خاصی برای خودکشی. ( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۳۱)
همه‌گیری شناسی اختلال افسردگی اساسی
ویژگی‌های خاص وابسته به فرهنگ:
فرهنگ می‌تواند تجربه و درک نشانه‌های افسردگی را تحت تأثیر قرار بدهد. با این آگاهی و هوشیاری نسبت به خصایص قومی و فرهنگی در زمانی که بیمار از دوره افسردگی عمده اظهار ناراحتی می‌کند، می‌تواند از تشخیص مبهم یا تشخیص غلط جلوگیری کند. برای نمونه، در بعضی فرهنگ‌ها افسردگی ممکنه به جای غمگینی یا احساس گناه عمدتاً با جلوه‌های جسمی تجربه شود. شکایت‌های مربوط به اعصاب و سردردها (در فرهنگ‌های لاتین و مدیترانه‌ای)، شکایت از ضعف، خستگی، یا عدم تعادل (در فرهنگ‌های آسیایی و چینی)، مشکلای مربوط به قلب (در فرهنگ‌های خاورمیانه)، یا دل شکستگی (در میان سرخپوستان آمریکای شمالی) ممکن است تجربه افسردگی را نشان بدهند. (DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۳۱)
ویژگی وابسته به سن:
این اختلال در کودکان و نوجوانان یکسان است. گرچه داده‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برجستگی نشانه‌های اختصاصی ممکنه همراه با سن تغییر کند. در نوجوانان اغلب با اختلالات رفتار ایذایی، اختلالات کاستی توجه، اختلالات اضطرابی، اختلالات مربوط با مواد، و اختلالات خوردن همراه باشد. در بزرگترها ممکنه نشانه‌های شناختی به طور خاصی بارز باشد. (DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۳۱)
ویژگی وابسته به جنس:
زنان در مقایسه با مردا ن در مقاطعی از زندگی خود در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به دوره افسردگی اساسی هستند. بیشترین فرق از این بابت در بررسی‌هایی که در ایالات متحده آمریکا و اروپا انجام گرفت به دست آمد. بررسی‌ها حاکی از این هسّت که در دوره‌های افسرده کننده در زنا ن دو برابر مردان هست. (DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۳۱)
دوره یا سیر:
این اختلال معمولاً در طی چند روز تا چند هفته پیدا می‌شود. دوره پیش بیمارگون که ممکنه نشانه‌های اضطراب و نشانه‌های افسردگی خفیف را شامل شود احتمالاً هفته‌ها تا ماه‌ها پیش از شروع دوره افسردگی عمده کاملاً دوام می‌آورد. ( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۳۱)
شیوع افسردگی:

مطلب دیگر :
سامانه پژوهشی - اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است