دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-مطالعه نظام حقوقی

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1  فرید صارمی در پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی با عنوان توسعه محله ای در کلانشهر تهران (مطالعه موردی: محله بهار) عنوان می کند که مطالعه ی نظام های جهانی محله محور در کلانشهرهای دنیا نشان می دهد که نظام های کلان مدیریتی کشورهای توسعه یافته در ابعاد گوناگون در قبال برنامه های توسعه محله ای تأثیر حمایتی ویژه ای داشته و با دارا بودن انعطاف ساختاری در برابر تحولات، زمینه مناسبی را در طراحی برنامه های محله و در تحقق مطلوب آنها فراهم می نماید.

در این مطالعه آشکارا نشان داده شده می باشد که تحقق رویکرد جدید محله محوری در ایران به دلیل ویژگیهای سیستم کلان مدیریتی کشور و به دنبال آن، ناپایداری عیان ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک محلات شهری ایران، نیازمند سازماندهی های مجدد و برنامه ریزی در چهار محور مدیریت یکپارچه، منابع مالی پایدار، نیروی انسانی کارآمد شهری و قوانین پشتیبانی کننده به عنوان عوامل مشترک تحقق محله محوری می باشد.

4-1-10-1 ماتیو جی. اس. بالدین در سال 1997 در مطالعه خود با عنوان فرهنگ و توسعه محله های شهری در دانشگاه Mcgill  کشور کانادا، به تأثیر فرهنگ و بالاخص خرده فرهنگها در اجتماعات محلی برای حفظ پایداری  نواحی شهری در قالب برنامه های بلند مدت توسعه محله ای می پردازد و به کارگیری ساختارهای نظامند فرهنگی در محلات را مقدم بر سایر اقدامات توسعه در سطح محله ای می داند. که در این پژوهش نیز، بهره گیری از شاخصهای اجتماعی _ فرهنگی در مرزبندی محله های به ویژه با تاکید بر همبستگی اجتماعی و تعلق مکانی، کارائی بیشتری نسبت به شاخصهای کالبدی و اقتصادی دارند.

مطلب دیگر :  میزان مشارکت و انسجام -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه